Trekking

Tour Code :
Tour Name : Discovery to the Hidden Trail
Destinations : Yangon – Heho – Kalaw – Nyaung Shwe – Pindaya – Heho – Yangon
Tour Period : 14 Days 13 Nights
Tour Code : MXM 301
Tour Name : Explore to Hidden Villages
Destinations : Yangon – Kyaing Tong Trekking – Yangon
Tour Period : 6 Days 5 Nights
Tour Code : MXM 302
Tour Name : Ethnic Culture of the Hidden Village
Destinations : Yangon – Heho – Pindaya Trek – Yangon
Tour Period : 6 Days 5 Nights
Tour Code : MXM 303
Tour Name : Nature Trek to Hidden Villages
Destinations : Yangon – Heho – Kalaw (Trek) – Yangon
Tour Period : 6 Days 5 Nights
Tour Code : MXM 304
Tour Name : Hidden Villages in Myanmar
Destinations : Yangon – Heho – Kalaw (Trek) – Inle Lake – Yangon
Tour Period : 7 Days 6 Nights
Tour Code : MXM 305
Tour Name : Trip to Nyaung Shwe
Destinations : Yangon – Heho – Nyaung Shwe (Trek) – Yangon
Tour Period : 7 Days 6 Nights
Tour Code : MXM 306
Tour Name : Explore to Northern Shan State
Destinations : Yangon – Pyin Oo Lwin – Gotteik – Hsipaw – Yangon
Tour Period : 8 Days 7 Nights